Bericht Tangent bestuur

Beste ouders/verzorgers,   

In juni berichtten we u dat ons bestuur Tangent een intentieovereenkomst heeft getekend om een fusie met de Kinderopvanggroep te verkennen. Deze intentie is na uitvoerig onderzoek naar de mogelijke kansen en gevolgen omgezet naar een voorgenomen besluit. Dit is mooi nieuws om deze kansrijke ontwikkeling verder uit te bouwen. Voor het einde van het jaar laten we u weten of dit voorgenomen besluit daadwerkelijk omgezet wordt tot de fusie en wat dit voor u, uw kind en de school inhoudt. Op korte termijn heeft dit geen grote gevolgen voor leerlingen en hun ouders.    

Mocht u vragen hebben, kunt u contact met mij opnemen.  

Met vriendelijke groet,
 
Fabiënne Smulders
 
Directeur basisschool de Vlashof en basisschool de Lochtenbergh
 
T: 0134551778/ 0135470160
E: fabienne.smulders@tangent.nl