Ons onderwijs

Op de Vlashof gaan we voor kwalitatief goed onderwijs! 

Op de Vlashof doet ons onderwijs ertoe! Dit betekent dat het kind centraal staat. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om die te ontplooien. Alle kinderen verdienen goed onderwijs, nu en in de toekomst. Het is de taak van de school om leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving. Dat vraagt om hele goede leerkrachten die dag in dag uit met passie onderwijs geven en zichzelf continu blijven ontwikkelen.

Op de Vlashof wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke betekenisgeving en het realiseren van gezamenlijke ambities. Wij gaan voor kwalitatief goed onderwijs waarbij Effectieve directe instructie (EDI) het uitgangspunt is in combinatie met coöperatieve werkvormen en bewegend leren. Op deze wijze wordt de betrokkenheid, leermotivatie en een actieve leerhouding gestimuleerd. De Vlashof maakt gebruik van VVE en KIJK!, gericht op de jonge kinderen. Voor alle kinderen geldt dat er wordt gewerkt aan de vakgebieden Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde, de Vreedzame school, Wereld Oriëntatie, Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs. Daarbij staan de kerndoelen, beschreven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, centraal. Wij werken methode gestuurd en doelgericht zowel op taalkundig- alsook rekenkundig gebied. Kinderen ontwikkelen zich binnen het leerstofjaarklassensysteem dat is ingedeeld op leeftijden. Vanuit de behoeftes van de kinderen wordt gekeken naar de mate van extra ondersteuning. De Vlashof maakt, naast het onderwijzend personeel, ook gebruik van onderwijsondersteunend personeel. De mate van ondersteuning wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Op de Vlashof werken we handelingsgericht om de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. Dit is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast. Hierdoor kunnen we kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte passender ondersteunen. De ondersteuning en de bijbehorende ambities zijn beschreven in het SchoolOndersteuningsProfiel.