Ouderkamer

De Ouderkamer

Onze ouderkamer is een ontmoetingsplaats waar ouders elkaar kunnen treffen en waar contacten ontstaan tussen ouders en school. Wij vinden het belangrijk dat school en ouders goed op elkaar aansluiten. De kinderen doen beter hun best als hun ouders bij de school betrokken zijn en weten wat daar gebeurt. Ouders zijn daarom onmisbaar. De ouderkamer is te vinden in de school en het is geheel vrijblijvend om deze te bezoeken.  

 

Voor wie is de Ouderkamer?  

De Ouderkamer is toegankelijk voor vaders en moeders met kinderen die een basisschool, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoeken. Er zijn GEEN kosten aan verbonden.  

  

Wat is er te doen in de Ouderkamer?  

Op vaste momenten in de week worden er activiteiten, cursussen en informatiebijeenkomsten aangeboden. Denk hierbij aan:  

• Informatie over opvoedkundige thema’s zoals: omgaan met pubers, pesten, gezonde voeding, grenzen stellen, hoe help ik mijn kind in groep 1-2. Vaak komt de GGD hier een voorlichting over geven.  

• Informatie over het onderwijs op de Vlashof: de directrice of de leerkracht gaat in gesprek met ouders, informeert de ouders over onze manier van lesgeven, er is ruimte om als ouder vragen te stellen m.b.t. het onderwijs in de klas of op de Vlashof. • Wijk gerichte thema's: bij deze thema's worden er gastsprekers van verschillende organisaties uitgenodigd om te komen vertellen over hun producten, denk hierbij aan: de bibliotheek, de wijkagent, maatschappelijke organisaties, wijkcentra, jongeren op gezond gewicht enz.

• Ontspanning thema’s: denk hierbij aan koken, knutselen, de school versieren voor een feestdag, viering van feestdagen enz. Naast deze wisselende activiteiten worden en ook vaste cursussen aangeboden. Denk hierbij aan Nederlandse les en naailes. We streven ernaar om dit aanbod in de toekomst uit te breiden met nog andere cursussen 


Onze Ouderkamer is op verschillende momenten in de week geopend. Het programma is wisselend en ontvangt u iedere maand via een nieuwsbrief. Alle ouders zijn van harte welkom om in de ouderkamer mee te praten en te luisteren. Er staat koffie, thee en iets lekkers voor de ouders klaar.

Juffrouw Angela is de coördinator van onze ouderkamer. Zij verzorgt het programma en kan u helpen wanneer u vragen heeft die te maken hebben met het welzijn van ouder(s) en kind(eren). Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.